Sarıeroğlu: Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin yıllık...

Sarıeroğlu: Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin yıllık maliyeti 22,3 milyar TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin yıllık maliyetinin 22,3 milyar TL olacağını açıkladı.

02 Mayıs 2018 - 11:40
Reklam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, son torba kanun tasarısı ile ilgili açıklama yaptı.Sarıeroğlu yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi: Emekliler, bu ülkenin kalkınmasında alın teri olan, emeği olan büyüklerimizdir. Onlar için ne yapsak az kalır. Ak Parti olarak emekliler önceliklerimiz arasındadır. Bunu da iktidarımızın ilk günlerinden bu güne kadar hep gösterdik. 2002 yılında ilk iktidara geldiğimizde emeklilere 75 ve 100 TL seyyanen zam ile başladık. İlerleyen yıllarda da yine seyyanen zamlarımız oldu. Yine 2016 yılında 100 TL seyyanen zam yaptık.Dün Sayın Başbakanımızın açıkladığı paketle de yine emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000’er TL bayram ikramiyesi ödemeye başlayacağız. İlk ikramiye ödemesini de önümüzde ki Ramazan Bayramında yapacağız inşallah. Bu ödemeler ile birlikte 12,3 milyon vatandaşımıza dokunmuş olacağız.İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine 1.000 TL ödenecek, ölüm aylığı alan dul, yetim ve ana, babalara aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacaktır.İkramiye, emeklilerimize yıllık 2.000 TL, ay bazında ise 166,7 TL’lik ilave artış olarak da değerlendirilebilir. Bu durumda emekli aylığı 800 TL olan kişi için ilave % 20,8’lik artış, 1.000 TL olan kişi için ilave % 16,7’lik artış, 1.500 TL olan kişi için ilave % 11,1’lik artış, 2.000 TL olan kişi için ilave % 8,3’lük artış, sağlanmış olmaktadır.Tam olarak kapsama kimler giriyor diye soracak olursanız, Kapsama Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, Şehit yakını ve gaziler, Vazife ve Harp Malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, Geçici köy korucuları, Şeref aylığı sahipleri, Şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal savaşı gazileri Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller İle bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri girmektedir. Düzenlemenin yıllık maliyeti 22,3 milyar TL’dir.SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORCUNUN SİLİNMESİPaketimizde girişimci emeklilerimizi mutlu edecek bir düzenlememiz olacak. Bilindiği gibi emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapmak isteyen emeklilerimizin aylıklarından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmekte idi. Ak Parti olarak 20015 yılında önce bu oranı %10’a indirdik, 2016 yılında ise tamamen kaldırdık. Ancak, geçmişten kalan sosyal güvenlik destek prim borçlarının ödeyemeyen yaklaşık 300 bin emeklimizin olduğunu gördük. Şimdi yapacağımız düzenleme ile bu geçmişten kalan emeklilerimizin sosyal güvenlik destek prim borçlarını siliyoruz. Burada da emeklimize 1,3 milyarlık bir destek sağlamış olacağız.BAĞ-KUR BORÇLU SÜRELERİNİN DONDURULMASIPaketimizde Bağ-Kur sigortalılarına yönelik düzenlemelerimiz de olacak. Bilindiği gibi eskiden Bağ-Kur’luların 1 gün bile borcu olsa sağlıktan yararlanamaz iken biz 60 güne kadar borcu olanlara ve borcunu taksitlendirip ilk taksiti ödeyenlere de sağlık hizmeti verilmesinin önünü açmıştık.Sonuncusu 2015 yılında olmak üzere daha önce de Bağ-Kur sigortalılarının hizmet sürelerinin ve borçlarının dondurulmasıuygulaması yapılmış idi.Şimdi yine Bağ-Kur sigortalılarımızın 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet sürelerini talep etmeleri halinde donduracağız ve bu borçların takibini yapmayacağız. Dondurulan bu hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek.Dondurma ile birlikte yeni bir sayfa açmış olacağız, yani artık Bağ-Kur sigortalısı borçsuz hale gelecek, 5 puanlık teşvikten ve sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.BAĞ-KURLULARIN SAĞLIKTAN YARARLANMASIDaha önce de belirttiğim gibi eskiden Bağ-Kur’luların 1 gün bile borcu olsa sağlıktan yararlanamaz iken biz konuda açılımlar yaptık. Paketimiz içinde Bağ-Kur sigortalıları ile ilgili hem dondurma, hem de geçmiş prim borçlarının yapılandırması düzenlemesi bulunmakta.Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur’lular hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacaktır.BAĞ-KUR DONDURULAN SÜRELERİN İHYASISonuncusu 2015 yılında olmak üzere daha önce Bağ-Kur sigortalılarının hizmet sürelerinin ve borçlarının dondurulması uygulaması yapılmış idi. Dondurulan hizmet süreleri, talep edilmesi halinde talep tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden %34,5 primleri ödenerek tekrar canlandırılabilmektedir. Örneğin, 2005 yılına ait dondurulan hizmete ilişkin olarak 2018 yılında ihya talebinde bulunulursa dondurulan her ay için 700TL prim ödenmek suretiyle süreler canlandırılmakta.2016 yılında çıkan 6736  ve 2017 yılında çıkan 7020 sayılı yapılandırma kanunlarında, ihya edilecek süreler yapılandırma kapsamına alınmamıştı ve bu konuda çok talep gelmişti.Şimdi bu dondurulan süreleri de yapılandırma kapsamına aldık. Bağ-Kur sigortalıları dondurulan hizmetlerini cari asgari ücret üzerinden prim ödeyerek değil, dondurulan hizmete ait prim borcunun faizleri silinip, Yİ-ÜFE ile güncellenen tutarı ödeyerek canlandırma yapabilecektir. Bura da yine bankalarla kredi anlaşması yapacağız.GİRİŞİMCİ GENÇLERİN TEŞVİKİAk Parti olarak girişimci gençlerimizi de desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 18 ila 29 yaş aralığındaki gençlerimiz ilk defa Bağ-Kur kapsamına girerse yani işyeri açarsa, 1 yıl boyunca Bağ-Kur primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz.Düzenlemeden gerçek kişi gelir vergisi mükellefleri ile adi şirket ortaklarının 1 tanesi yararlanabilecek. Sermaye şirketlerinin ortakları yararlanamayacak. 1 kişinin 1 aylık primi 700 TL’dir.GSS BORÇLARININ YAPILANDIRILMASIAk Parti olarak en büyük reformlarımızdan biri de genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesidir. 2012 yılında zorunlu olarak uygulanmaya başlayan genel sağlık sigortasında, 2016 yılında önemli bir değişiklik yaptık ve prim sistemini tekleştirdik.Bugün 61TL ödeyerek bütün sağlık hizmetlerine erişmek mümkün. Bu düzenleme ile birlikte birikmiş GGS borçlarının faizleri silinmiş ve geçmiş borçlar aylık 53 TL ile güncellenmişti. Bu borçların ödenmesi için de 30/4/2018 tarihine kadar süre verilmiş ve bu tarihe kadar borçlarına bakılmadan sağlık hizmeti verilmişti. Ancak bu süre doldu ve hala borcunu ödemeyen dolayısıyla sağlık yardımı alamayan vatandaşlarımız olduğunu gördük. Sağlığı temel hak olarak gören ve bu alana hiçbir zaman bir maliyet olarak bakmayan iktidarımız bu sorunu gidermek için de yine adım attı. Pakette GSS sigortalılarının borçlarının yapılandırması ile ilgili de bir düzenleme bulunmakta.Hiçbir kapsamda sigortası olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşlarımızın Nisan 2018 ve öncesi döneme ait genel sağlık sigortası prim borçlarının faizleri silinecek, anaparanın ödenmesi için de 31 Aralık 2018 tarihine kadar süre verilecektir.Yine bu vatandaşlarımız 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testi de yaptırabilme hakkına sahipler. Şayet gelir testi sonucu ödeme gücü olmadığı tespit edilirse geçmiş borçlarının tamamı silinecek.Ayrıca bu vatandaşlarımız geçmiş borçlarına bakılmaksızın 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabilecek.YAPILANDIRMAPrim borcu bulunan, işverenlerimiz, esnafımız, çiftçimiz, primini kendi ödeyen sigortalılarımız için ödeme kolaylığı getiriyoruz.Yapılandırma  2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak  prim borçlarını kapsamaktadır.Yapılandırma kurallarına bakacak olursak, Son müracaat tarihi: 31 Temmuz 2018 olacaktır. İlk taksit ve peşin ödeme süresi: 31 Ağustos 2018’dir. Ödemeler 2 (iki) ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabilecektir.İl özel idareleri ve spor kulüplerine azami 36 taksit, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ise 144 aya kadar taksit imkanı verilmiştir.Kapsama giren borçların faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılacaktır. Güncellenen borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir ki bu çok önemli. Daha önce böyle bir şey olmadı.İkinci taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamının ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir. 31 Mart 2018 tarihinden önceye ait idari para cezalarının 31/8/2108 tarihine kadar ödenmesi halinde, idari para cezasının % 50’sisilinecektir.10 TL ye kadar eksik ödemeler yapılandırma ihlal nedeni sayılmayacaktır. İlk 2 taksitin süresinde ödenmemesi yapılandırma ihlal nedeni sayılacaktır.Borçluların yapılandırma taksitleri ile cari dönem prim borçlarını çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırma hakları sona erecektir.Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde yapılandırma bozulamayacak ancak gecikilen ayların taksit tutarına gecikme zammı tatbik edilecektir.İlk taksitin süresinde ödenmeyip takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde geç ödeme zammı uygulanmak suretiyle yapılandırma hakkı devam ettirilecektir.Bakanlar Kurulu yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisine sahiptir. Önceki yapılandırma kanunlarına göre yapılandırmaları devam edenler, ilk taksit ödeme süresi içerisinde kalan taksitlerinin tamamını peşinolarak öderlerse Yİ-ÜFE tutarının % 90’ı silinecektir.İşverenlerin ödeme süresi 31/12/2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olan prim ve idari para cezası asılları toplamı 100 TL aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu haber 2090 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
'İyi ki Adana'da yaşıyorum' dedirteceğiz
'İyi ki Adana'da yaşıyorum' dedirteceğiz
Farklılığın nedeni 21. Kromozom!
Farklılığın nedeni 21. Kromozom!