’Akıl’ dolu girişimlere TÜBİTAK’tan 200 bin lira

'Akıl' dolu girişimlere TÜBİTAK'tan 200 bin lira

Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı’nın yeni dönem çağrısına çıkan TÜBİTAK; ‘akıllı ulaşım’, ‘enerji ve temiz teknolojiler’, ‘endüstri 4.0’, ‘iletişim ve sayısal dönüşüm’, ‘sağlık ve iyi yaşam’, ‘sürdürülebilir tarım’ alanlarındaki yenilikçi iş fikirlerine 200 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verecek. Ön başvurular, 16 Kasım’a kadar TÜBİTAK tarafından belirlenen 30 uygulayıcı kuruluştan birine yapılacak.

13 Eylül 2018 - 15:49
Reklam

Başar ŞEKER / Refleks -

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK); girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amacıyla başlattığı Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı’nın 2018 yılı 2’nci çağrısına 3 Eylül’de çıktı.

YÜZDE 40’I İMZADAN SONRA

Ön başvuruların 16 Kasım’a kadar TÜBİTAK tarafından belirlenen 30 uygulayıcı kuruluştan birine yapılacak programda; ‘akıllı ulaşım’, ‘enerji ve temiz teknolojiler’, ‘sanayide dijital dönüşüm’, ‘iletişim ve sayısal dönüşüm’, ‘sağlık ve iyi yaşam’, ‘sürdürülebilir tarım ve beslenme’ alanlarındaki yenilikçi iş fikirleri 200 bin liraya kadar karşılıksız olarak desteklenecek. Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin yüzde 40’ı ilk ödeme olarak, yüzde 40’ı ara ödeme olarak ve yüzde 20’si proje sonu işlemlerinden sonra destek özel hesabına aktarılacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destekleme Programları Başkanlığı’nın (TEYDEB) 2012 yılında hayata geçirdiği 1512 kodlu Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’nın 2015 yılında revize edilerek BİGG adını aldığı programa herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ve lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler başvurabilecek. Ancak bu kişilerde daha önce 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği almamış olması ve ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması şartları aranacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Programın 1’inci aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen uygulayıcı kuruluşlar, açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecek. Bu kuruluşlar 1’inci aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2’nci aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecek. İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecinde, uygulayıcı kuruluşlar girişimcilere mentorluk, işbirliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği gibi hizmetleri sağlayacak. 1’inci aşama sonunda hazırladığı iş planı bu kuruluşlar tarafından onaylanan girişimciler, programın 2’nci aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacak. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2’nci aşama panellerinde değerlendirilecek. 2’nci aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden teknogirişim sermayesi desteğinden faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecek.


TÜBİTAK’IN KRİTERLERİ

Programın 30 uygulayıcı kuruluşundan biri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), Adana Ticaret Odası’nda (ATO) bir toplantı düzenleyerek detayları paylaştı. TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Girişimcilik Birimi Müdürü Şevket Özer Kürkçüoğlu, TÜBİTAK’ın BİGG girişimcilerinde hangi kriterleri aradığını anlattı. Kürkçüoğlu, şöyle konuştu: “TÜBİTAK şunlara bakıyor: İş fikrinizin teknolojik bir yenilik içerip içermediği… Müşterinizi tanımlayıp tanımlamadığınız… Müşterinizin ihtiyacını bilip bilmediğiniz… Müşterinizin şu anda bu ihtiyaçları nasıl karşıladığını bilip bilmediğiniz… Çevreniz dışında önerdiğiniz ürün veya hizmeti satın almayı düşünen en az bir kişinin olup olmadığı… Piyasada sizinle doğrudan rekabet edecek aktörlerin kim olduğunu bilip bilmediğiniz… Size rekabet avantajı sağlayacak çekirdek yetkinliklerinizi bilip bilmediğiniz… Çekirdek yetkinliklerinizin iş fikrinizi destekleyip desteklemediği… Ekibinizin hazır olup olmadığı… Üç yıl içinde iş fikrinizi hayata geçirdiğinizi ve gelirinizi kendi şirketinizden kazandığınızı hayal edip etmediğiniz…”


ÖRNEK PROJELER

  • Akıllı Ulaşım: Yol güvenliği, otonom/elektrikli araçlar, insansız hava araçları, tümleşik ulaşım servisleri, temiz ulaşım, otomotiv…
  • Enerji ve Temiz Teknolojiler:Enerji, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atıktan enerji, akıllı binalar, akıllı şehirler, ileri malzeme ve kimya, enerji depolama, çevre…
  • Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0): Makine imalat, robotik, otomasyon, katmanlı/hızlı üretim, endüstriyel bilişim, malzeme/kimya teknolojileri…
  • İletişim ve Sayısal Dönüşüm:Nesnelerin interneti, ölçme-test-analiz, elektronik sistemler, karar destek yazılımları, iletişim, eğitim, büyük veri, sanal/artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, bilgi güvenliği, bulut bilişim, web uygulamaları, mobil uygulamalar, giyilebilir teknolojiler, ses/görüntü/metin işleme…
  • Sağlık ve İyi Yaşam: İlaç, tanı ve analiz kitleri, biyomalzeme, e-sağlık, tıbbi cihazlar…
  • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme:Su verimliliği, tohum, akıllı ve temiz tarım, fonksiyonel gıda, gıda güvenliği, su ürünleri, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı…

30 UYGULAYICI KURULUŞ

İş fikri ve iş planı başvuruları, TÜBİTAK tarafından belirlenen şu uygulayıcı kuruluşlardan alınacak: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Bilkent Üniversitesi), Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş., Arçelik A.Ş., Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (İstanbul Teknik Üniversitesi), Ata Teknokent A.Ş. (Atatürk Üniversitesi), Atılım Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş., Düzce Teknopark A.Ş., Ege Teknopark A.Ş. (Ege Üniversitesi), Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Gazi Üniversitesi), Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Ofisi A.Ş., Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. (Sabancı Üniversitesi-Okan Üniversitesi), İstanbul Teknokent A.Ş. (İstanbul Üniversitesi), İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Koç Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş., Marmara Teknokent A.Ş., ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş., Özyeğin Üniversitesi, Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (19 Mayıs Üniversitesi), Süleyman Demirel Teknokent A.Ş. (Süleyman Demirel Üniversitesi), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret ve Sanayi A.Ş., Yaşar Üniversitesi, Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. (Yıldız Teknik Üniversitesi).

ÇAĞRI TAKVİMİ

TARİH

AŞAMA

3 Eylül - 16 Kasım 2018

Ön başvuruların uygulayıcı kuruluşlar tarafından alınması

3 Eylül - 30 Kasım 2018

Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1’inci aşama faaliyetleri

1 - 14 Aralık 2018

TÜBİTAK tarafından 2’nci aşama başvurularının alınması

24 Aralık 2018

Uygulayıcı kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih

25 Aralık 2018 - 8 Ocak 2019

Eksik başvuru belgelerinin tamamlanması

Ocak 2019 - Mart 2019

2’nci aşama panel değerlendirmeleri

Nisan 2019

Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması

Mayıs 2019

Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması

1 Haziran 2019

Destek başlangıç tarihi

Bu haber 7557 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
 4’üncü Kadın ve Adalet Zirvesi gerçekleşti
4’üncü Kadın ve Adalet Zirvesi gerçekleşti
“En çok tercih edilen üniversiteler arasına gireceğiz”
“En çok tercih edilen üniversiteler arasına gireceğiz”