Yapılandırma fırsatını kaçırmayın

Yapılandırma fırsatını kaçırmayın

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanundan faydalanmak isteyenlerin İnteraktif Vergi Dairesi hizmetinden 7/24 yararlanabileceğini söyledi.

13 Temmuz 2021 - 19:41 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 - 19:46

Refleks

Çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlara anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Adana Vergi Dairesi Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, kanunun kapsamı hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, COVİD-19 pandemisi nedeniyle başvuruların (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla da yapılabileceğini ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilebileceğini bildirdi.

YAPILANDIRMA NELER GETİRİYOR

Yapılandırma Kanunuyla; kamuya olan borç yükünün azalacağını, borçların taksitler halinde ödenebileceğini, vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilafların sonlandırılacağını belirten Ümit Güner, şöyle devam etti:

“Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabilecek. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir.”

Güner, 2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenlerin talep etmesi halinde bu Kanun kapsamında yapılandırılabileceğini belirtti.

KESİNLEŞMİŞ BORÇLARA ÖDEME KOLAYLIĞI 

Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri Yİ-ÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltıldığını belirten Vergi Dairesi Başkanı Güner, vergi aslına bağlı cezaların da tamamen silindiğine dikkati çekerek:

“Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında, yapılandırılan borcun idari para cezası olması halinde ceza tutarından da ayrıca %25 oranında indirim yapılıyor." dedi. 

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ - ECRİMİSİL - MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE TRAFİK PARA CEZALARI

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, 7326 sayılı Kanunun, toplumun tüm kesimlerine hitap ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi;

“Kanun 30 Nisan 2021 tarihini esas alıyor. Dolayısıyla vadesi 30 Nisan 2021 veya daha önceki bir tarih olan, öğrenim ve katkı kredisi, ecrimisil, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası gibi borçlar 7326 sayılı kanun kapsamında 18 eşit taksite kadar yapılandırılabilecektir."  

İHTİLAFLAR SULH YOLUYLA ÇÖZÜMLENİYOR

Kanunun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da imkân sağladığını belirten Ümit Güner, Kanun kapsamındaki vergi ve vergi cezalarına, idari para cezalarına ve ecrimisillere karşı açılan davaları sonlandırmak, idarelerle sulh olmak ve yaşanan belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen mükelleflerin de Kanundan yararlanabileceklerini bildirdi.

VERGİ İNCELEMESİNDE OLAN MÜKELLEFLER

Halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri devam eden mükellefler için de düzenleme bulunduğunu, devam eden vergi incelemesi veya takdir işlemlerine konu alacakların da Kanun kapsamında olduğunu, inceleme ve takdir işlemlerinin neticesine göre tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalar için mükelleflerin yapılandırma imkânlarından yararlanabileceklerini anlatan Ümit Güner, şöyle devam etti:

“Vergi incelemesi veya takdir işlemleri sonucu tarh edilerek yapılandırılan borçların peşin veya altı eşit taksitte ödenmesi mümkün olup, bu kapsamdaki ödemelerin de peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından indirimler yapılacak. Kanun hükümlerinden yararlanılması nedeniyle daha önce uyumlu mükellef indirimi kapsamında indirim konusu yapılan vergi geri alınmayacak.

Kanun kapsamında pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan edilen vergilerin ödemeleri de kolaylaştırılıyor ve bu müesseseleri kullanmak suretiyle vergi dairesinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor.”

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İMKANI 

Bu Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı olduğuna dikkati çeken Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, “Mükelleflerimiz daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar” diyerek, şöyle devam etti:

“Mükelleflerimiz zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda da Kanunda öngörülen asgari tutarlar üzerinden Gelir ve Kurumlar Vergileri, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi açısından 2016-2020 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecekler. 

Ayrıca, gelir ve kurumlar vergisinde % 20 olan matrah artırım oranı, vergiye uyumlu mükellefler için % 15 olarak uygulanacak ve matrah artırımını peşin ödeyen mükellefler için %  10 peşin ödeme indirimi yapılacaktır.” dedi. 

KİRA GELİRİ ELDE EDEN MÜKELLEFLER

Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerin de matrah artırımından yararlanabileceklerini vurgulayan Ümit Güner, “Matrah ve vergi artırımları ise 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek” dedi. 

İŞLETME KAYITLARI GERÇEĞE UYGUN HALE GETİRİLİYOR

Yapılan Düzenleme ile işletme kayıtlarının gerecek duruma uygun hale getirilmesine imkan verildiğini belirten Güner;

“İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların düşük bir oran ile işletme kayıtlarına alınmasına, yine kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların ise fatura düzenlemek suretiyle cezasız bir şekilde işletme kayıtlarından çıkışının sağlanarak, işletmeye ait kayıtların düzeltilmesine imkan sağlamaktadır.

Ayrıca, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar gibi hesaplarda kanun kapsamında gerekli düzeltmeler yapılabilecektir." dedi.

TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİ

Kanun ile bilanço esasında defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini yeniden değerleme imkanına kavuştuğunu belirten Güner, yeniden değerleme hükümlerinden yararlanmak için son tarihin 31.12.2021 olduğunu belirtti.

BAŞVURU VE ÖDEMELER

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiğini belirten Ümit Güner, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Kanunun 2’nci maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir.

İhtilaflı durumda olan idari para cezası ve ecrimisil borçlarını Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırmak isteyen borçlular, başvurularını idari para cezasını veren/ecrimisili tespit ve takdir eden idarelere yapacaklar.

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Ancak, unutulmamalı ki Kanunun 4 üncü maddesinin bir ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler için ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerekiyor.”

TAKSİTLERİN İLK 2’SİNİN ZAMANINDA ÖDENMESİ ŞARTI VAR

Güner, Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birinin de taksitle ödemeyi tercih edenlerin ilk iki taksiti süresinde ödemeleri olduğunu belirterek, “İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak” dedi.

Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, Kanunla ilgili her türlü soruya  Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabileceğini de belirtti.
Bu haber 2863 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Çöpten elektrik üretimi devam etmeli
Çöpten elektrik üretimi devam etmeli
Tarımdaki ilerlemeler ve istihdam stratejileri
Tarımdaki ilerlemeler ve istihdam stratejileri