En üst sıralar için çalışacağız

En üst sıralar için çalışacağız

Adana Valisi Süleyman Elban, Çukurova’nın ‘Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde etkisi Ortadoğu’da hissedilecek tek potansiyel metropol bölge olarak belirlendiğini vurgulayarak, “Bu çerçevede turizmden sanayiye, tarımdan enerjiye, sağlıktan teknolojiye kadar her alanda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız” dedi.

19 Eylül 2020 - 10:51

Refleks

Roma’dan Osmanlı’ya birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana, bereketli toprakları, derin tarihi ve kültürü ile Anadolu’nun en eski yerleşim duraklarından biridir. Dün olduğu gibi bugün de Adana’nın yerüstü ve yeraltı doğal kaynakları, her türlü tarımsal üretimin yapılmasına uygun iklimi, transit yol güzergâhındaki konumu, tarihsel üretim ve ticaret kültürü ilimizin, Türkiye’nin stratejik kentleri arasında yer almasını sağlamıştır. 

Öte yandan ulusal hedeflerimiz için önemli bir konumda bulunan Çukurova (Adana-Mersin), ‘Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde özellikle uluslararası büyüme merkezlerinin doğuya kaydığı bir süreçte, ülkemizin güneyindeki yerleşimlere yönelik ve etkisi Ortadoğu’da da hissedilecek tek potansiyel metropol bölge olarak belirlenmiştir. Yapılan analizler Adana’da; gıda, tekstil, kimyasal madde, plastik/kauçuk ürünleri imalatı ile gastronomi ve sağlık turizmi, yaş meyve-sebze üretimi ve bu sektörleri destekleyen başta lojistik olmak üzere birçok hizmet sektörünün de gelişme potansiyelinin bulunduğunu göstermektedir.

Bu bağlamda Çukurova ve Doğu Akdeniz’in doğal merkezi olan Adana’nın, zengin potansiyeli ve küresel rekabet gücüyle, Marmara’ya alternatif tek bölge olduğu söylenebilir. Bu meyanda, ilimizde iktisadi kalkınmanın gerçekleştirilmesi için önceliklerimiz; enerji üretim ve dağıtım merkezi olmak, bölgenin stratejik konumunu lojistik avantaja dönüştürmek, imalat sanayiinde rekabet gücünü artırmak, tarımdan elde edilen katma değeri yükseltmek, bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek, bölgemizin ar-ge kapasitesini geliştirmek ve girişimcilik ortamını iyileştirmek şeklinde belirlenmiştir.

CEYHAN 5 MEGA ENDÜSTRİ BÖLGESİNDEN BİRİ

Bu hedeflerin başında yer alan enerji üretim ve dağıtım merkezi olma noktasındaki hedefimizi destekleyen en önemli veri, hiç kuşkusuz Adana’da son 5 yıldaki yatırım teşvik belgelerinin yatırım maliyeti olarak yüzde 60’ının enerji sektöründe gerçekleşmiş olmasıdır. Bununla birlikte Irak-Türkiye, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Ceyhan-Kırıkkale boru hatlarının merkezinde, günlük 2,6 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olan Adana, Türkiye için stratejik bir öneme sahiptir. 10’uncu Kalkınma Planı’nda “Ceyhan’ın uluslararası petrol piyasasında ana dağıtım noktalarından ve petrol fiyatlarının teşekkülünde önemli merkezlerden biri olması yolundaki çalışmalar sürdürülecektir” ifadesi yer almaktadır. Bu avantaj ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği, 5 mega endüstri bölgesinden biri de Ceyhan’dadır. Adana’yı enerji vanasının başına geçirecek Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi mega projede, lokomotif görevi üstlenecektir. Bölgede, imar planlarını tamamlanmış ve yatırım yapılabilir hale gelinmiştir. Yine aynı bölgede kurulması planlanan Kimya İhtisas Endüstri Bölgesi’yle birlikte Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ilişkin çalışmalar da yoğun bir biçimde devam etmektedir. Bu çalışmalara ek olarak Adana Hacı Sabancı OSB’nin genişletilmesi faaliyetlerinde de sona gelinmiştir. Sanayi altyapısının geliştirilmesine matuf bu çalışmalarla 1950’lerde Türkiye’nin erken sanayileşen illerinden biri olan Adana, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 5 endüstri bölgesinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Belirttiğim bu devasa OSB projelerinin istihdama bakan yönleri de değerlendirildiğinde projelerin bir an önce tamamlanması ve devreye alınması noktasında ciddi bir mesai harcayacak, Adana sanayisinin yeni evreye taşınmasına hep birlikte tanık olacağız.

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ İÇİN SEFERBERLİK

Ayrıca şehir merkezinde bulunan ayakkabı imalatçılarının, tekstilcilerin, konfeksiyoncuların ve mahrukatçıların fiziksel olarak uygun olmayan ortamlarda faaliyetlerini sürdürdüğü bilinmektedir. Yüksek yangın riski bulunan ve işçi sağlığı açısından uygun olmayan binalar, imalatçıların en çok sorun yaşadığı alanlardır. Kent içerisinde sıkışmış tekstil, mobilya, ayakkabı ve mahrukat gibi sektörlerin şehir dışında uygun altyapıya sahip alanlara geçebilmesi için ayrı ayrı projeler geliştirilmiş durumdadır. Bu sektörlerin daha kompleks yapılarda, iş sağlığı ve güvenliği açısından daha elverişli koşullarda üretim yapmaları, rekabet gücü ve katma değeri yüksek üretimi gerçekleştirecekleri küçük sanayi sitelerinin yapımlarının tamamlanması için Valiliğimizce tüm imkânlar seferber edilecek; bu sayede hem ülke hem de kent sanayisine ve ekonomisine ciddi katkı sağlanacaktır.

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ ARTACAK 

Bilim ve teknolojinin sanayi ile at başı yürüdüğü günümüzde ar-ge ve tasarım merkezleri ile inovatif faaliyet yürüten kişi ve kurumlara özel ihtimam gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Hâlihazırda 12 ar-ge merkezi ve 8 tasarım merkezi bulunan Adana’da bu merkezlerin sayılarını ve niteliklerini artıracak çalışmalar Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Zira önümüzdeki süreçte ar-ge ve tasarım merkezi, inovatif faaliyeti olmayan ülkelerin, olanların fason üreticisi olacağı bilinmekte, hem ülkemizin hem de Adana’nın yenilikçilikte de layık olduğu yere gelmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. 

TARIMDA YATIRIMLAR SULAMAYA

Öte yandan Çukurova ve Adana’nın can damarı tarım ve tarıma dayalı sanayidir. 539 bin hektarlık alanda, 34 bin 220 kayıtlı çiftçi ile gerçekleştirilen tarımsal faaliyetle, kentimizin 2019’da tarımsal üretimde ülke ekonomisine sağladığı toplam katma değer 11,1 milyar liradır. Bu tarımsal üretim değeriyle Adana, ülke tarımında 8’inci sırada yer almaktadır. 2019 yılı meyve üretiminde Adana’nın Türkiye üretimi içerisindeki payı yüzde 7,2, sebze üretimi içerisindeki payı yüzde 5,6, bitkisel üretimi içerisindeki payı ise yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir. Adana’da tarım ve tarıma dayalı sanayi işletme sayısı da bin 742’dir. 

Bu noktada DSİ tarafından yürütülen ve sulu tarımın yapıldığı güney ilçeleri lehine bir görünüm arz eden il tablosunu değiştirecek Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulama Projesi’nin altını çizmekte yarar vardır. Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerindeki toplam 1 milyon 61 bin 300 dekarlık tarım arazisini sulu tarıma kavuşturacak Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulama Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte il ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar 300 bin lira katkı ve 95 bin 500 kişiye de istihdam alanı sağlanacak. Böylelikle Adana’nın kuzey ilçelerinde bakir topraklar suya kavuşurken kentin 40 yıllık rüyası da gerçeğe dönüşecek. Bununla birlikte daha önce başlatılan Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB ve Gıda İhtisas OSB ile ilgili çalışmalarla da Adana tarımı yeni bir faza taşınacaktır.

KAMU YATIRIMLARINA DEVAM 

Sanayi ve tarım altyapısının güçlendirilmesine matuf çalışmalarla birlikte ilimiz genelinde hayata geçirilen kamu yatırımlarıyla da Adana’nın çehresi değişmeye devam etmektedir. Son 18 yılda başta Adana Şehir Hastanesi, Adana Müze Kompleksi, kaymakamlık hizmet binaları, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Yeni Adalet Sarayı, devlet hastaneleri, eğitim ve spor tesisleri gibi pek çok kamu yatırımı hizmete sunulmuştur. Son olarak ilimizde kent merkezinde Seyhan Nehri üzerinde Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla yapımına başlanan köprünün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi suretiyle tamamlanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adıyla hizmete alınması ile ilgili karar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmış, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hemşerilerimize müjdesi verilmiştir. Bu vesileyle kentimiz için büyük önem arz eden böylesine devasa bir yatırımın tamamlanması noktasında irade beyan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza kıymetli Adanalı hemşerilerim adına şükranlarımı arz ediyorum. İnanıyorum ki bakanlığımızın gerçekleştireceği çalışmalar neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprümüz en kısa sürede tamamlanacak ve Adanalı hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır.

24 SAAT YAŞAYAN TEPEBAĞ

Güney’in kültür, sanat ve turizm merkezi konumundaki Adana’nın bu alanlarındaki potansiyelini yukarıya taşıyacak çalışmalar da Valiliğimizce ön planda tutulmaktadır. Kent merkezinde Tepebağ Höyüğü’nde devam eden çalışmalar sürdürülürken tarihi Tepebağ Lisesi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. Diğer yandan bu bölgenin günün 24 saatini yaşayan bir bölge olması için de projeler hayata geçirilecektir. Bu sayede kent merkezindeki tarihi ve kültürel mirasın daha fazla korunması, bilinmesi ve ziyaret edilmesi sağlanacaktır. Ulu Camii, Yağ Camii, Taşköprü, Varda Köprüsü, Karataş’taki Magarsus Antik Kenti, Yumurtalık’taki Ayas Antik Kenti, Kozan’daki Anavarza Kalesi, Ceyhan’daki Yılan Kale’yi ziyaret eden turist sayısının artması için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Adana kebabı, Çukurova pamuğu, Adana şalgamı, Adana karpuzu, Feke tapan bıçağı ile başlatılan coğrafi işaret ve patent çalışmaları, önümüzdeki süreçte de tüm hızıyla sürdürülecek; Adana’nın turizm pastasından aldığı pay ve turizm çeşitliliği artırılarak kentimiz, ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri haline dönüştürülecektir. 

FESTİVALLER İMAJ DÜZENLİYOR

Öte yandan Adana’nın düzenlediği festival, karnaval ve fuar etkinliklerinin ülke çapında yankılandığı artık bilinen bir gerçektir. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Uluslararası Sabancı Tiyatro Festivali, Nisan’da Adana’da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Adana’yı Torosların ötesine taşıyan ve bilinirliği ülkemizin sınırlarını aşan Adana markası etkinliklerdir. Bu etkinlikler ve fuar organizasyonlarının yanı sıra düzenlenecek diğer kültür ve sanat aktiviteleriyle de Adana’nın üzerine yapışan ve Adana’nın sadece ‘Adana Adliyesi’nden ibaret olduğu şeklindeki olumsuz algı ve imaj da ortadan kaldırılacaktır. 

REFLEKS ARACILIĞIYLA TEŞEKKÜR 

Kısacası tarımdan sanayiye, ticaretten turizme, eğitimden sağlığa, kültür-sanattan bilim ve teknolojiye kadar Adana’nın tüm göstergelerini ülke sıralamalarında üst sıralara taşımak için fikir ve proje üretecek, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız. Adana’nın stratejik konumunu, lojistik üstünlüğünü, yüksek potansiyelini katma değere dönüştürecek, tüm bu özellikleri bu kentin insanı için refah sebebi kılacağız. Daha yaşanabilir bir Adana’yı kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu (STK) ve yerel yönetimler bağlamında yürüteceğimiz birlikteliklerle geleceğe hazırlayacağız. Bu şiarla üstlendiğimiz kamu görevinde bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza, Adana milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize, STK’larımıza ve hassaten Adanalı hemşerilerimize Refleks Gazetesi aracılığıyla teşekkür ediyorum. 


Bu haber 5068 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Çiftçiyi bu kez de su zammı vurdu
Çiftçiyi bu kez de su zammı vurdu
Şirketlerin ömrünü uzatmaya talip
Şirketlerin ömrünü uzatmaya talip