‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Yeşil Dönüşüm’ün öncüsü

‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Yeşil Dönüşüm’ün öncüsü

‘Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü’ olarak değerlendirilen Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüme öncülük yapıyor. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, “Yenilikçi hizmetler ve yeşil dönüşüm konusunda hayata geçirdiğimiz projelerle katılımcılarımıza öncülük ediyoruz” dedi.

17 Şubat 2024 - 11:04

 

 

Bölge ve ülke ekonomisine kattığı değerle Türkiye’nin en büyük OSB’leri arasında yer alan Adana Hacı Sabancı OSB, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüme ilişkin öncü olacak birçok projeyi de hayata geçirmeye devam ediyor. 

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, günümüzün ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek kuşakların da ihtiyaçlarına sahip çıkmak zorunluluğunun bulunduğunu ifade etti. “Sürdürülebilirlik, içinde bulunduğumuz zamanın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını, ekosistem üzerinde olumsuz etki yaratmaksızın ve gelecek nesillerin olanaklarına zarar vermeden karşılamak olarak tanımlanıyor” diyen Akpınar, doğal kaynakların tükenmesini önleyerek ekolojik dengenin korunması gerektiğine dikkati çekti.

Akpınar, “Değişimi ve sürekli yenilenmeyi destekleyen, yaşanabilir bir çevre, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve Türkiye'nin rekabetçi gücüne katkı için AR-GE ve inovasyona önem veriyor, yenilikçi hizmetler ve yeşil dönüşüm konusunda hayata geçirdiğimiz projelerle katılımcılarımıza öncülük ediyoruz” dedi.

YEŞİL MUTABAKAT

AOSB Müdürü Akpınar, Türkiye’deki OSB’ler içinde Yeşil Mutabakatta ilk adımlarının Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nce atıldığını, bu kapsamda, iki çalıştay düzenlendiğini söyledi. Temiz, döngüsel bir ekonomiye geçerek kaynakların verimli kullanımını artırmayı, biyolojik çeşitliliği eski haline getirmeyi ve kirliliği azaltmayı öngören Yeşil Mutabakata uyum konusunda katılımcılarına öncülük ettiklerini belirten Akpınar, Türkiye’de bir ilk olan “Sera Gazı Hesaplama Yazılımı” konusunda bilgi verdi. 

Akpınar, “Bölgemizde bulunan firmaların atık sularını arıtan Atık Su Arıtma Tesisi’nin inşaat kısımları, mekanik ve elektrik donanımları 90.000 m³/Gün nominal hidrolik kapasitesine cevap verebilecek seviyededir. AOSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisine bölgemizdeki katılımcıların faaliyetleri sonucu gelen evsel ve endüstriyel tüm atık sular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Sektör Tablomuz olan Tablo 19 (Karışık Endüstriyel Atıksuların Alıcı Ortama Deşarj Standartları) limit değerlerine uygun olarak arıtılmaktadır. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtma faaliyeti kaynaklı oluşan 190813 atık kodlu tüm arıtma çamurları (ayda ortalama 3000 ton) Atık Yönetimi Yönetmeliği gereği lisanslı taşıyıcılar ile lisanslı bertaraf firmalarına gönderilmektedir. Arıtma çamurunun kurumumuz içerisinde nihai bertarafının yapılabilmesi için yurtiçi ve  yurt dışı kurutma, yakma, piroliz vb. tesisleri ziyaret edilerek ilgili teknolojiler yerinde görülmüştür. Mevcut arıtma tesisi ve projelendirmesi süren yeni atıksu arıtma tesisinin kapasitesi gözetilerek 180 ton/gün kapasiteli çamur bertaraf tesisi yapılması planlanmaktadır. AOSB’ye ait Kullanma Suyunda yer alan GES tesisinin kurulu gücü 2.1 MWe olduğunu söyleyen Akpınar, “2023 yılı çalışmalarımızla birlikte 52 adet Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesisi devreye alınmış ve bu tesislerin toplam kurulu gücü 67 MW’a ulaşmıştır.

Bölgemizde faaliyet gösteren tüm güneş enerji santrallerinin toplam kurulu gücü ise 202 MW’ı bulmuştur. Ayrıca, 58 firmamıza Lisanssız Güneş Enerji Santrali kurması yönünde çağrı mektupları verilmiş olup, bu firmalarımızın GES kurulum süreçleri tamamlandığında toplam kurulu gücümüz 295MW’a ulaşmış olacaktır.

Bölgemiz içerisinde 2021-2022 yıllarında çalışmasını yaptığımız sodyum buharlı sokak aydınlatma armatürlerinin 110W LED armatürler ile değişimleri dahilinde aylık yüzde 47,37 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır” dedi.

SERA GAZI HESAPLAMA YAZILIMI

Akpınar, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yere sahip olan sera gazı salınımının azaltılmasının, enerjiden tarıma çok sayıda sektörü ilgilendiren konu olarak gündemdeki yerini koruduğunu, bu kapsamda da Türkiye’nin ilk kurum bazlı “Sera Gazı Hesaplama Yazılımı” hazırladıklarını bildirdi.

Akpınar, “Küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen ve karbondioksit cinsinden ölçülen sera gazının dünyaya bıraktığı zarar ise karbon ayak izi olarak tanımlanmaktadır. Konunun öneminden hareketle Proje Destek Ofisimizin bünyesindeki Yeşil OSB ve Sürdürülebilirlik Birimi tarafından geliştirilen Kurum Bazlı Sera Gazı Hesaplama Yazılımı Türkiye'de bir ilk olması açısından büyük önem taşıyor. Bu yazılımımız TSE tarafından da onaylanmıştır” dedi.

TÜBİTAK PROJESİ

Bölge Müdürü Akpınar, "Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde AOSB'nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyoz'un Geliştirilmesi" isimli TUBİTAK-1005 Projesi süreçlerinin devam ettiğini belirterek, bu konuda şu bilgileri paylaştı:

“AOSB Bölge Müdürlüğü olarak daha önceden yapılan çalışmalar, Ticaret Bakanlığı'nın Eylem Planını açıklamasından sonra projelendirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda AOSB'den farklı sektörlerde 22 pilot firma ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TSE ile paydaş olunarak başlatılan projemizde Kadir Has Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesinden akademisyenlerimiz yer almaktadır.

Adana Hacı Sabancı OSB olarak yürütülen bu projede ülkemizin sürdürülebilir kalkınma sürecine uyum sağlaması için Türkiye sanayisinde atılması gereken adımları belirlemesi açısından oldukça önemlidir. Sanayi sektörü için Avrupa Yeşil Mutabakat dahil olmak üzere tüm sürdürülebilirlik süreçlerinin en önemli noktası ise Döngüsel Ekonomi ’ye geçiştir. Nitekim, ülkemiz sanayicilerini doğrudan etkileyecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının etkilerinin asgariye indirilmesi için emisyonların azaltılması sanayide Döngüsel Ekonomi süreçlerinin verimli bir şekilde uygulanarak ürünün yaşam döngüsündeki karbon ayak izinin düşürülmesine bağlıdır. Bu kapsamda proje, Döngüsel Ekonominin temel bileşenleri olan hammadde, enerji ve atık yönetiminin geliştirilmesi Türkiye sanayisinin kapasitesini geliştirerek ülkemiz sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılarda bulunacaktır.”

Üniversite-sanayi iş birliği, sanayilerin teknolojik açıdan yeterli bilgiye sahip olmasını sağlar. Bu iş birliği ile üniversitelerin, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmesi sağlanır ve mühendislerin bilimsel ve teknolojik tabanları kuvvetlenir. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Üniversite-sanayi iş birliği modeline çok fazla önem veren bir kurumdur. Bu kapsamda AOSB firmalarına 2023 yılı içerisinde farklı üniversitelerden toplamda 147 akademisyen ile ziyaretler gerçekleştirilmiş olup bu görüşmeler neticesinde 41 adet Akademisyen-Firma eşleştirilmesi yapılmıştır.

DÜNYA BANKASI PROJELERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca; Dünya Bankası finansmanlı ‘’Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi’’ ile seçilen OSB’lerin verimliğinin, çevresel sürdürülebilirliğinin ve rekabet gücünün arttırılması ve aynı zamanda bu bölgelerin diğer OSB’lere örnek oluşturulmasının hedeflendiği, ‘’ Yeşil çözümler kullanarak OSB temel altyapı yatırımlarının desteklenmesi’’ alt bileşeni kapsamında 2023 yılında AOSB 3 mW GES , AOSB Haberleşme Alt Yapısı  ve AOSB Afet Koordinasyon Projeleri hazırlanarak başvuruları gerçekleştirilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLLERİ

Akpınar, AOSB Bölge Müdürlüğü olarak, bölgede faaliyet gösteren firmaların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ele alarak önemli etkiler sağlayan projelerini öne çıkarmak ve geniş kitlelerle paylaşmanın hedeflendiği "AOSB Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödülleri" yarışmasının düzenlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödüllerinin Amacı: Kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ele alarak önemli etkiler yaratmış projeleri öne çıkarmak ve geniş kitlelerle paylaşmaktır. Bu sayede bu projeler ile değişimi teşvik ederek diğer kurum ve kuruluşlarda da benzer projelerin hayata geçmesini sağlamaktır.”

SANAYİ ODAKLI AR-GE VE İNOVASYON PROJE YARIŞMASI

Akpınar, değişimi ve sürekli yenilenmeyi destekleyen, yaşanabilir bir çevre, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve Türkiye’nin rekabet​ gücüne katkı için AR-GE ve inovasyonu teşvik eden yenilikçi bir OSB olarak, ulusal çapta geleneksel olarak Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışmasının bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceklerini bildirdi. 

Akpınar, üniversite- sanayi iş birliğinin gelişmesine katkı sunan, akademisyenler ve gençleri girişimci olmaya teşvik eden yarışmanın en önemli amaçlarından birisinin de katma değeri yüksek projelerin bölgeye kazandırılması olduğuna dikkati çekti.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Lisans Öğrenci, Lisans Mezun/ Lisansüstü Öğrenci, Akademisyen / Lisansüstü Mezunlara açık olan projeye katılımın tamamen ücretsiz olduğunu, her kişinin bir proje ile başvurabileceğini, başvuru şartları ve başvuru ekranına ise www.adanaorganize.org.tr ve AOSB Proje Destek Ofisi’nin www.aosbprojedestekofisi.com  üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi.

​600 BİN TL ÖDÜL HAVUZU

Akpınar, 600.000 TL ödül havuzu bulunan yarışmaya başvuruların 15 Mart’a kadar devam edeceğini, hakem değerlendirmesinin 18 Mart’ta yapılacağını, sonuçların 29 Nisan’da açıklanacağını ve ödül törenini ise 15 Mayıs’ta gerçekleşmesinin planlandığını açıkladı.

 

Bu haber 1028 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
"Atatürk en çok Adana'yı sevdi"
Büyülü koku, dostluğu tütsülemeye hazır
Büyülü koku, dostluğu tütsülemeye hazır