Araştırıyor tanıtıyor fonluyor

Araştırıyor tanıtıyor fonluyor

Türkiye’nin ilk iki kalkınma ajansından biri olarak kurulan Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), bölge planları, araştırma ve analiz raporları, yatırım desteği ve tanıtım faaliyetleri, mali destek programları ile Adana ve Mersin’in sosyoekonomik kalkınmasında önemli rol üstleniyor.

28 Ağustos 2018 - 11:41

Refleks -

 

Kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki işbirliklerini geliştirmek, yerel potansiyeli harekete geçirerek kaynakların etkin ve yerinde kullanılmasını sağlamak, bölgenin imkân ve potansiyelini yatırımcılara tanıtmak, bölgenin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek ve rekabet gücünü artırmak hedefleri doğrultusunda 12 yıldır görev yapan Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarını çeşitlendirmeye devam ediyor. ÇKA, 2023 yılında bilgi üreten, yol gösteren, destek sağlayan, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile özellikle kalkınma alanında bölgenin önemli katalizör ve yönlendirici kurumu haline gelmek istiyor.

SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

ÇKA tarafından 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin, yürütülecek projeler ile çalışma alanlarının belirlenmesinde, bu yıl ilk defa uygulamaya geçen ‘Sonuç Odaklı Programlama’ yaklaşımı belirleyici oldu. Bunun temelinde ise yerleşim yerlerinde bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, daha etkin müdahale araçları geliştirmek ve yenilikçi uygulamalar yapmak için sonuç odaklı programlama yaklaşımına geçmiş bulunan kalkınma ajanslarının, yeni bir bakış açısıyla hizmet vermeye başlaması yatıyor.

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu, oluşturdukları üç sonuç odaklı programın, bölge kalkınması sürecinde öncelikli olarak görülen üç temel hedefe odaklandığını kaydetti. Dr. Altunsu, şu bilgileri verdi: “İlk olarak, akıllı ihtisaslaşma dediğimiz yeniliğe dayalı üretim modelinin yaygınlaştırılmasıyla işletmelerimizin katma değeri yüksek üretim ile rekabet güçlerinin artırılması, hedef ülkelere yönelik ihracat miktarlarının yükseltilmesi, uluslararasılaşma ile birlikte ulusal ve küresel değer zincirlerine erişimin hızlandırılmasıdır. Buradaki başarı göstergeleri, hedef ülkelere ihracat yapan firma sayısı, ihracat miktarı, ar-ge merkezli işletme sayısı, ar-ge personeli sayısı ve anahtar etkinleştirici teknolojilerden yararlanan proje ve küme sayısı olacaktır. İkinci olarak, hedef pazarlara odaklanarak turizmden elde edilen katma değerin artırılması, turizmde kalite ve standartların yükseltilmesi, alternatif turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve oluşturulan turizm destinasyonlarının tanıtımıdır. Turizm alanındaki başarı göstergeleri, hedef ülkelerden gelen turist geceleme sayısı ile turizm geliri, kalite standardını yükselten tesis sayısı ile oluşturulan turizm destinasyonu sayısı olacaktır. Son olarak ise, bölge kentlerimizde dezavantajlı mahallelerimizde sosyoekonomik gelişmişlik farklarının azaltılması için sosyal ve fiziki altyapının güçlendirilmesiyle sosyal politika araç ve uygulamalarının etkinleştirilmesidir. Sosyal kalkınma alanındaki somut göstergeler ise, okullaşma, sınav başarısı, ortalama eğitim süresi ve bebek ölüm oranı gibi istatistiklerdeki iyileşmeler, vatandaşın hizmetlere erişim ve memnuniyet oranlarının yükselmesi ve dezavantajlı grupların istihdam oranları olacaktır.”   

SOSYAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

ÇKA son dönemde sosyal kalkınma alanında pek çok çalışma yaptı. İlk olarak Adana ve Mersin için sosyal analiz çalışmalarını tamamlayan ÇKA, ardından bölgede göç ve kentleşmeden kaynaklanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için iki çalıştay düzenledi. Öte yandan 2017’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle sosyal altyapı analizi çalışması başlatıp, ‘yapabilirlik’ ve ‘iyi olma hali’ kavramları üzerinden bölgedeki eğitim, sağlık, maddi durum, toplumsal katılım ve ilişkiler, risk ve güvenlik, konut, çevre ve mekânsal dönüşüm konularını inceledi ve bir rapor hazırladı. 2018 yılının Ağustos ayında yayınlanacak kapsamlı bir raporla Çukurova Sosyal Altyapı Analizi tamamlanmış olacak.

Ayrıca Adana Valiliği koordinasyonunda 2017 yılının ilk yarısında başlatılan Güney Adana Kalkınma Programı, kentteki 12 yürütücü kurumun işbirliğinde sürdürülüyor. Program kapsamında kurumların elindeki verilerin bir araya getirilmesiyle bir mevcut durum analizi gerçekleştirildi.

Benzer biçimde Mersin’de dezavantajlı grupların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde temel ihtiyaç ve sorun alanlarının tespit edilerek, bu alanlara yönelik yapılması gerekenler için ‘Mersin Akdeniz İlçesi Sosyal Dönüşüm Programı Eylem Planı’ adı verilen çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında, kamu kurumları ve STK’ların temel sorun alanlarına yönelik yapmakta oldukları çalışmalar ile ilçede öncelikli olarak ihtiyaç duyulan hizmet ve yatırımların tespit edilmesi hedefleniyor.

MALİ DESTEKLER

ÇKA, 2008 yılından itibaren bugüne kadar üstlendiği yerel potansiyeli harekete geçirme ve yerel kalkınmayı gerçekleştirme rolü ile bölge planı ve stratejilerine uygun olarak, yerel aktörlerce hazırlanan proje ve faaliyetleri çeşitli yöntemlerle destekliyor. ÇKA,KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması ve bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik küçük ölçekli altyapı projeleri dâhil olmak üzere 2008 yılından bugüne kadar 23 ayrı mali destek programına 223 milyon lira kaynak tahsis etti. 717 desteklenen proje kapsamında eş finansmanla birlikte yaklaşık 392 milyon lira kaynak bölge ekonomisi için harekete geçirildi. ÇKA, 2018 yılında toplam bütçesi 24 milyon lira olan mali destek programlarını ilan etti.

Teklif çağrılarına ek olarak kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları ile fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi faaliyetleri desteklemek için ÇKA tarafından doğrudan faaliyet destekleri yürütüyor. ÇKA, 2012 yılından beri 5 doğrudan faaliyet desteği programında 55 proje destekledi.

ÇKA’nın bir diğer destek türü ise güdümlü proje desteği. Bu programda iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölye gibi büyük bütçeli projelere destek sağlanıyor. Program çerçevesinde bu sene 3 güdümlü projeye destek veriliyor. Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi amacıyla yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında da Adana ve Mersin’de 5 proje destekleniyor.

İNOVATİF GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Altunsu, bölgede inovatif girişimciliğin teşvik edilmesi ve girişimci dostu bir ekosistemin oluşturulması hedefi doğrultusunda araştırma, strateji oluşturma çalışmaları ile çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini kaydetti. Dr. Altunsu, ÇKA’nın bu kapsamda Ulusal Girişimcilik Ekosistem Buluşması’na ev sahipliği yaptığını ve bölge aktörlerinin melek yatırımcı, mentor, kuluçka merkezi, hızlandırıcı merkezi temsilcileriyle buluşmasını sağladığını söyledi. Dr. Altunsu, “ÇKA, yakın zamanda dünyanın en önemli girişimcilik etkinliği olan ‘Start-up Weekend’in de ilk kez Adana ve Mersin’de gerçekleşmesini sağladı. Cuma akşamından pazar akşamına kadar 48 saat aralıksız devam eden etkinliklerde bölge üniversitelerinde okuyan öğrenciler, yazılımcılar, tasarımcılar ve girişimciler proje fikirlerini yarıştırdılar” dedi.

YATIRIM FAALİYETLERİ VE BÖLGE TANITIMI

ÇKA, bölgenin potansiyel yatırım alanlarının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı için son dönemlerde İzmir, İstanbul, Berlin, Moskova, Dubai ve Lübnan’da fuarlara katılım sağladı.

Bunlara ek olarak, ÇKA uluslararası ödüller alan tanıtım filmleri, iki defa düzenlenen ‘Çukurova’nın Renkleri Fotoğraf Yarışması’ ile bölgenin tanıtımına katkı sunmayı sürdürüyor. Ayrıca bu yıl ilk kez Çukurova’yı temsil edecek hediyelik eşyalar üretmek, genç ve profesyonel tasarımcıları teşvik etmek için de ‘Çukurova Hediyelik Eşya ve Tasarım Yarışması’ düzenledi.

GASTRONOMİ VE FESTİVAL TURİZMİNE KATKI

Adana lezzetlerinin Türkiye ve dünya çapında tanınırlığını sağlamak ve Adana turizmini geliştirmek için Adana Valiliği koordinasyonunda 6-7-8 Ekim 2017 tarihleri arasında ‘Adana Lezzet Festivali’ gerçekleştirildi. Lezzet festivaline ÇKA aracılığıyla 100’ün üzerinde yazar, gurme ve sosyal medya fenomeni davet edildi. Bu açıdan festival, gastronomi dünyasının seçkin insanlarını buluşturan bir gastronomi zirvesini de bünyesinde barındırdı. Gala yemeğinin Türkiye’nin en büyük müze kompleksinde gerçekleştirildiği festivali 23’ün üzerinde seyahat acentesi tur programlarına yerleştirdi. 50 binin üzerinde ziyaretçi sayısına sahip, yaygın basın ve medyada yer bulan festival Adana’nın tanıtımına önemli bir katkı koydu. ÇKA, 12-13-14 Ekim 2018 tarihlerinde ikincisi gerçekleştirilecek festivalin destekçisi olmaya da devam edecek.

YATIRIMCIYA ‘TEK DURAK’ HİZMET

ÇKA, çatısı altında hizmet vermeye başladığı ‘Tek Durak’ ofisleri ile bölgenin büyümesine katkı sağlıyor. Ofisler, Adana ve Mersin’de yerli ve yabancı yatırımcının iş ve işlemlerini tek merkezden hızlı ve kolay biçimde tamamlamasını sağlıyor. Aynı zamanda yatırımcıların devlet teşvikleri ve yatırım yeri konusundaki tüm sorularına da yanıt veriyor. Bir model çalışması olan ‘Tek Durak’ ofisleri, 6 ay ve 1 yıllık değerlendirmeler sonucunda ihtiyaçlara yönelik olarak da model geliştirmeyi hedefliyor. |

Bu haber 1739 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Kötü karnenin nedeni göz rahatsızlığı olabilir
Kötü karnenin nedeni göz rahatsızlığı olabilir
Suriyelileri 'entegre' çabası
Suriyelileri 'entegre' çabası